Ośrodek Badań nad Pragmatyzmem

Ośrodek Badań nad Pragmatyzmem powstał w styczniu 2007 przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako centrum mające skupiać polskich naukowców zainteresowanych studiami nad pragmatyzmem i neopragmatyzmem.

Głównymi zadaniami ośrodka krakowskiego, oprócz integracji polskich badaczy zajmujących się pragmatyzmem, są: stworzenie pragmatycznego centrum informacyjnego i bibliograficznego, ścisła współpraca z The Center for Dewey Studies w Carbondale oraz z  innymi tego typu centrami na świecie w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczych, organizowaniu konferencji naukowych oraz wymiany naukowców i organizacji wyjazdów stażowych młodych badaczy.

Pomysł organizacji krakowskiego Dewey Center spotkał się z szerokim oddźwiękiem w środowisku polskich badaczy zainteresowanych pragmatyzmem. Wielu wybitnych naukowców zgłosiło chęć współpracy i uczestnictwa min. w pierwszej konferencji, która odbyła się w Krakowie w listopadzie 2007.

Kierownikiem Ośrodka Badań nad Pragmatyzmem jest prof. Krystyna Wilkoszewska a w skład zespołu wchodzą: Lilianna Bieszczad i Sebastian Stankiewicz (sekretarz). Siedzibą  OBnP jest Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, p. 86, 00-044 Kraków. Adres e-mail: deweycenter@iphils.uj.edu.pl

Instytucją patronującą OBnP w Krakowie jest The Center of Dewey Studies w Carbondale.
Wynikiem działań propagujących filozofię Johna Deweya, których rzecznikiem jest dyrektor amerykańskiego centrum prof. Larry Hickman, oraz szerszego zainteresowania pragmatyzmem i jego odmianami - jest powstawanie nowych Centrów Deweyowskich na świecie, min. w Cosenzy, Kolonii, Tokio, Szeged i Szanghaju. W listopadzie 2007 odbyła się inauguracja centrum krakowskiego.

The Center for Dewey Studies w Carbondale, Illinois, zostalo założone w 1961 jako "Dewey Project" w celu gromadzenia i wydawania prac Johna Deweya. W niedługim czasie przekształciło się - w wyniku działalności edytorskiej, której zasadniczym sukcesem było wydanie wszystkich dzieł Deweya pod redakcją pierwszego dyrektora centrum Ann Jo Boydstone - w główny ośrodek badań dzieł i życia amerykańskiego filozofa. Obecny dyrektor centrum - prof. Larry Hickman - wspiera szerokie zainteresowanie myślą pragmatyzmu, które można zaobserwować w ostatnich latach na świecie.

Italian John Dewey Foundation w Cosenzy - European John Dewey Society powstało w 1999 za sprawą prof. Giuseppe Spadofory. W 2003 otworzono w Cosenzy biura Fundacji a w maju 2007 na Università della Calabria w Cosenzy zorganizowano międzynarodową konferencję pragmatyczną: John Dewey Reconstructing Democracy.

The Center for Dewey Studies na Universität zu Köln. Działalność Dewey Center w Kolonii została zainaugurowana w kwietniu 2005 przez prof. Kerstena Reicha i prof. Stefana Neubarta przy współudziale prof. Larry Hickmana z The Center for Deweys Studies w Carbondale. Tematem pierwszej konferencji w 2005 była filozofia amerykańskiego pragmatyzmu i koloński interaktywny konstruktywizm.

The Center for Dewey Studies na Soka University, Japonia. Soka Education Research Institute nawiązał współpracę naukową z The Center for Dewey Studies w Carbondale w lutym 2007. Trzy miesiące później, w kwietniu 2007 powstał japoński oddział The Center of Dewey Studies.

The Center for the Study of Dewey and American Philosophy, Fudan University, Szanghaj. Dyrektor The Center for the Study of Dewey and American Philosophy na Fudan University, prof. Liu Fang Tong, pracuje nad projektem przekładu na  język chiński korpusu dzieł Johna Deweya - 37 tomów Collected Works of John Dewey

The Center for Dewey Studies na Uniwerytecie w Szeged, Węgry. W dniach 30-31 maja 2007 na Wydziale Sztuki Uniwersytetu w Szeged profesor Alexander Kremer otworzył konferencję John Dewey's Philosophy, która zainaugurowała działalność centrum.

The Central European Pragmatist Forum jest inicjatywą, która wspiera rozwój zainteresowań pragmatyzmem w Europie Środkowej. Począwszy od 2000, co dwa lata, na organizowanych przez CEPF międzynarodowych konferencjach spotykają się naukowcy z Europy i Stanów Zjednoczonych. Dotychczasowe spotkania miały miejsce w Starej Lesnej (Słowacja), w Krakowie, Poczdamie i Szeged. Następna konferencja odbędzie się w Brnie (Czechy) w 2008.

początek strony