Ośrodek Badań nad Pragmatyzmem
im. Johna Deweya
John Dewey Research Center English

 
 

 

 

 

 

 

Kolejna konferencja z cyklu Central European Pragmatist Forum (CEPF) odbędzie się we Wrocławiu w dniach 9-13 czerwca 2014. Temat konferencji "Pragmatist Aesthetics, Ethics, and Politics". Keynote speaker: prof. Richard Shusterman.

Międzynarodowa konferencja organizowana przez Hungarian Philosophical Association, której tematem będzie "Aesthetic Experience nad Somaesthetics", odbędzie się w Budapeszcie w dniach 2-6 czerwca 2014. Keynote speaker: prof. Richard Shusterman.

EWA CHUDOBA
UDZIAŁ PRAGMATYSTÓW W DZIEWIĘTNASTYM MIĘDZYNARODOWYM KONGRESIE ESTETYKI (19th ICA), KRAKÓW 2013, 21-27 LIPCA


Międzynarodowy Kongres Estetyczny (ICA) w Krakowie w dniach 21-27 lipca 2013 zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Estetyczne (PTE), Międzynarodowe Towarzystwo Estetyczne (IAA) i Uniwersytet Jagielloński był okazją do wymiany myśli pomiędzy różnymi szkołami filozoficznymi. Wśród nich znaleźli się pragmatyści, których wnieśli istotny wkład do rozważań kongresowych. Jeden z najwybitniejszych estetyków amerykańskich - Joseph Margolis (Temple University), sympatyzujący z pragmatyzmem, zorganizował i poprowadził sesję na temat interpretacji. Wśród innych występujących w tym panelu znaleźli się: Armen Marsoobian (Southern Connecticut State University) i Andrea Baldini (Temple University).

Sesja panelowa pt. Aesthetics in the Philosophy of Culture: Breakdowns, Continuations, New Beginnings została zorganizowała przez warszawskich kulturoznawców (Zofia Rosińska, Marcin Rychter) we współpracy z amerykańskimi pragmatystami. Sesja ta została podzielona na dwie części: pierwsza – pod tytułem Art in Culture prowadzona była przez Marcina Rychtera (Uniwersytet Warszawski), drugiej natomiast – Philosophy in Art – przewodniczył Kenneth Stikkers reprezentujący wraz z Randallem Auxierem Southern Illinois University w Carbondale. W sesji tej wziął także udział wybitny pragmatysta Larry Hickman – dyrektor Center for Dewey Studies w Carbondale. Richard Shusterman – kontynuator estetyki pragmatycznej (wywodzącej się z tradycji Deweyowskiej) i założyciel somaestetyki – zorganizował panel plenarny pt. Somaesthetics. W panelu tym udział wzięła Krystyna Wilkoszewska - polska pragmatystka i dyrektor Ośrodka Badań nad Pragmatyzmem im. Johna Deweya w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W kongresie zaprezentowało swoje wystąpienia dwóch członków Central European Pragmatist Forum (CEPF): John Ryder (American Univeristy of Ras Al Khaimah) i Leszek Koczanowicz (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej).

Wśród pozostałych pragmatystów lub somaestetyków przedstawiających referaty znaleźli się: Kalle Poullaka (Uniwersytet Helsiński), Wojciech Małecki (Uniwersytet Wrocławski), Mariusz Krawczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Lyubov Bugayeva (St. Petersburg State University), Lilianna Bieszczad (Uniwersytet Jagielloński), Sebastian Stankiewicz (Uniwersytet Jagielloński), Dorota Koczanowicz (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu) i Elżbieta Staniszewska (Politechnika Radomska).

Ponadto pragmatyzm okazał się interesujący dla młodych badaczek, wśród których znalazły się: Gloria Luque Moya (University of Malaga), Lenka Bandurova (University of Prešov) i Ewa Chudoba (Uniwersytet Jagielloński).

Sekcja Somaestetyki - ZAPOWIEDZI:
Kolejne spotkania Sekcji będą poświęcone sztuce performance oraz tańcowi butoh. O terminach będziemy wkrótce informować.

Sekcja Somaestetyki:
Na stronie www II Programu Polskiego Radia znajduje się podcast z wywiadem, który z prof. Richardem Shustermanem przeprowadziła Barbara Schabowska. Link

Debata: Drogi rozwoju pragmatyzmu w Polsce

Stan badań nad pragmatyzmem w Polsce:
Krystyna Wilkoszewska Recepcja filozofii Johna Deweya w Polsce
Wojciech Małecki Pragmatism in Poland Today. A Report

W ramach Polskiego Towarzystwa Socjologicznego istnieje sekcja Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu, która propaguje w naukach społecznych idee G.H. Meada, J. Deweya i W. Jamesa. Podobne cele przyświecają pismu socjologicznemu Qualitative Sociology Review

OBnP zamierza stworzyć centrum informacyjne pragmatyzmu w Polsce. W tym celu rozpoczęto akcję gromadzenia bibliografii i materiałów dotyczących pragmatyzmu, zarówno w formie elektronicznej jak i fizycznej. Nowe pozycje będą zamieszczane w dziale Zasoby OBnP

Książki nadesłane:
W. Małecki (Ed.), Practicing Pragmatist Aesthetics. Critical Perspectives on Arts, Rodopi, Amsterdam/New York 2014, ss. 224
L.A. Hickman, Pragmatism as Post-Postmodernism. Lessons from John Dewey, Fordham University Press, New York 2007, ss. 284
S. Kijaczko, John Dewey i idea filozofii pragmatystycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, ss. 274
D. Koczanowicz, Doświadczenie sztuki, sztuka życia. Wymiary estetyki pragmatycznej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008, ss. 215
J.J. McDermott, The Drama of Possibility. Experience as Philosophy of Culture, Ed. by Douglas R. Anderson, Fordham University Press, New York 2007, ss. 565
J. Campbell, R.E. Hart (Eds.), Experience as Philosophy. On the Work of John J. McDermott, Eds. , Fordham University Press, New York 2006, ss. 325
G.F. Pappas, John Dewey’s Ethics. Democracy as Experience, Indiana University Press, Bloomington 2008, ss. 368
W. Kaczocha, Studia z filozofii XX wieku, Wydawnictwo Humaniora, Poznań 2008, ss. 245
Ch.S. Peirce, O nieskończonej wspólnocie badaczy, wstęp i tłum. A. Hensoldt, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, ss. 170

Copyright©2007 by JDRC
webmaster
Last update May 26, 2014